Teleportál Posílejte soubory pohodlně a bez obav

Podmínky používání

Služba teleportal.cz je určena ke vzdálenému zasílání větších objemů dat - počítačových souborů. Poskytovatelem je digitální agentura Animato.

Služba je poskytována bezplatně. Zasílat je možné balíky dat neomezeného objemu. Omezena je pouze kapacita každého vloženého souboru (na 10 GB).

Uživatel služby bere na vědomí, že při poskytování webhostingových služeb může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb. Poskytovatel neručí za případné nedoručení odeslaných dat.

Poskytovatel se zavazuje nezneužívat zasílaná data pro své potřeby či potřeby třetích osob. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o příjemcích i odesílatelích zásilek.

Uživatel se zavazuje neukládat na server informace, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy, s obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů autorskoprávních. V případě porušení této povinností má poskytovatel právo jakékoliv informace v rozporu s tímto ustanovením i bez předchozí výzvy smazat.

 
Vytvořilo a spravuje